ელექტროკარდიოგრაფები
კარდიოლოგია

Nihon Kohden-Cardiofax G
Nihon Kohden-Cardiofax G

Nihon Kohden-Cardiofax M
Nihon Kohden-Cardiofax M

Nihon Kohden-Cardiofax S
Nihon Kohden-Cardiofax S

Nihon Kohden-Cardiofax C
Nihon Kohden-Cardiofax C