ჰემატოლოგიური ანალიზატორები
ლაბორატორია

Nihon Kohden-Celltac G+Reticulocyte
Nihon Kohden-Celltac G+Reticulocyte

5 დიფერენცირებადი ჰემატოლოგიური ანალიზატორი ნიმუშების ავტომატური ჩამტვირთავით

Nihon Kohden-Celltac G
Nihon Kohden-Celltac G

5 დიფერენცირებადი ჰემატოლოგიური ანალიზატორი ნიმუშების ავტომატური ჩამტვირთავით

Nihon Kohden-Celltac ES
Nihon Kohden-Celltac ES

5 დიფერენცირებადი ჰემატოლოგიური ანალიზატორი

Nihon Kohden-Celltac α+ with ESR
Nihon Kohden-Celltac α+ with ESR

ავტომატური ჰემატოლოგიური და ედს-ის ანალიზატორი


Nihon Kohden-Celltac α
Nihon Kohden-Celltac α

3 დიფერენცირებადი ჰემატოლოგიური ანალიზატორი

Nihon Kohden-Celltac α+ with CRP and HbA1c
Nihon Kohden-Celltac α+ with CRP and HbA1c

ავტომატური ჰემატოლოგიური და ბიოქიმიური ანალიზატორი

Nihon Kohden-Celltac α VET
Nihon Kohden-Celltac α VET

ვეტერინარული ჰემატოლოგიური ანალიზატორი


ბიოქიმიური ანალიზატორები
ლაბორატორია

იმუნოანალიზატორები
ლაბორატორია